Menu Close

Сдружението

Сдружение „Стратегия за развитие на футбола в град Варна“ е създадено на 17.02.2017 г., по инициатива на ръководителите на „Спартак 1918“ – Благой Калфов и на „Черно море“ – Марин Митев. В него членуват 40 изтъкнати ветерани и деятели на варненския футбол, бизнесмени и общественици.

Сдружението се управлява от Управителен съвет, с председател Благой Калфов и членове Христо Боев и Милен Бакърджиев, както и Контролен съвет, с председател Марин Митев и членове Вахан Ангътян и Красимир Маринов.

„Стратегия за развитие на футбола в град Варна“ е Сдружение с нестопанска цел и обществено полезна дейност.

Основни цели на сдружението са: да подпомага развитието, масовизирането и популяризирането на футбола на територията на Община Варна, да оказва съдействие за подобряване на условията и базата на футболните клубове във Варна и да подпомага треньори, специалисти, деятели, ръководители и любители, както и подготовката на висококвалифицирани специалисти от Варна.

Крайната цел на Сдружение „Стратегия за развитие на футбола в град Варна“ е: двата водещи футболни клуба на града – „Черно море“ и „Спартак 1918“ да участват и да се представят успешно в най-високото ниво на българския футбол – Първа професионална лига!